19 november 2009: Incose bijeenkomst ‘aspecteisen’

In de Leidraad voor Systems Engineering (SE) binnen de GWW worden aspecteisen gedefinieerd als:”specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem die niet direct bijdragen aan de primaire functie”.
Enkele voorbeelden van aspecten zijn:

  • Uitvoering
  • Betrouwbaarheid
  • Vormgeving
  • Onderhoudskosten
  • Veiligheid
  • Omgevingshinder

Stuk voor stuk belangrijke parameters om te monitoren en op te sturen tijdens de ontwerp- en engineeringfase van infrastructurele werken. Prof. Hennes de Ridder behandelde projectbeheersing m.b.v. aspectsystemen al in de jaren ’90 in zijn dissertatie, de bouwpraktijk pakte deze aanpak echter niet op.
In de leidraad SE worden aspecteisen genoemd, maar hoe er mee moet worden omgegaan wordt aan de lezer overgelaten.

Omdat het vermoeden bestaat dat een aspectsysteem aanpak kan leiden tot betere systeemprestaties tegen lagere kosten, zijn VolkerInfra, GPCM en de TU Delft als begeleiders en ervaringsdeskundigen betrokken bij het afstudeeronderzoek van Construction Management & Engineering student Jelte Gelderloos. Het onderzoek richt zich op de praktische toepassing van (ontwerp)projectbeheersing op basis van aspectsystemen.

Tijdens deze avond wil INCOSE-NL graag de mogelijkheden en beperkingen van het sturen (met behulp) van aspectsystemen in interactie met u de revue laten passeren. U wordt van harte uitgenodigd uw mening over dit onderwerp vooraf aan ons kenbaar te maken. Dit kan door middel van een e-mail naar info@incose.nl, waarna de door u aangevoerde discussiepunten meegenomen zullen worden in de voorbereiding. U kunt natuurlijk ook tijdens de bijeenkomst uw standpunten met ons delen.

19.00 – 19.30 uur Inloop
19.30 – 20.00 uur Introductie aspectsystemen
20.00 – 21:00 uur Discussie a.d.h.v. stellingen
21.00 – 21.30 uur Informeel

TU Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1 2628 CN Delft
Zaal ntb

Aanmelding voor deze bijeenkomst geschiedt via het registratieformulier.

Bron: www.incose.nl

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.