26 November 2009: Congres ‘Hup Holland Hub’

Ook dit jaar is er weer het jaarcongres van Kivi Niria. Op 26 november vindt op de RDM Campus van de Hogeschool Rotterdam het congres van de beroepsvereniging voor ingenieurs plaats. Dit jaar is het thema ‘hubs’. Hubs zijn belangrijke centra van commerciële activiteiten waarbij vele bedrijven en overheid zijn betrokken en waarbij spin-offs gecreëerd worden naar de directe omgeving.

Nederland is op veel gebieden al een hubland. Onder de titel ‘Hup Holland Hub’ zullen er op het jaarcongres van Kivi Niria diverse onderwerpen besproken worden waarin Nederland een belangrijke rol als hubland speelt of kan spelen. Zo zullen er onder meer sessies zijn over duurzame energie, ICT, havens en watertechnologie. Het complete programma van het Kivi Niria jaarcongres 2009 is hier beschikbaar.

Het thema van dit jaar heeft een breed karakter, omdat het aan de ene kant het ‘traditionele’ transport- en mobiliteitsvraagstuk omvat, maar aan de andere kant ook nieuwe kansen, ontwikkelingen en mogelijk grote systeemveranderingen belicht. Ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan hubs. Innovatieve oplossingen op technisch gebied zijn voor de creatie en het behoud van hubs namelijk onmisbaar.

‘Hup Holland Hub’ bouwt voort op de Nederlandse sterkte als distributieland maar vanuit een sterk toekomstgericht perspectief, aldus de beroepsvereniging voor ingenieurs. Meer informatie over het congres is te vinden op de website van Kivi Niria.

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.