De compositie van het SE-proces

Ontwerpen volgens de methodiek van Systems Engineering is het continue herhalen van activiteiten, maar dan met kleine variaties en met interactie op andere activiteiten. Als we aan muziek denken, dan is de fuga een erg mooie vergelijking.

De fuga is een meestal drie- of vierstemmig instrumentaal of vocaal stuk, waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn. In de fuga imiteren de stemmen elkaar streng of vrij; zij zetten een en hetzelfde thema naar verschillende toonhoogten verplaatst na elkaar in, aangevuld met tegenthema’s en tussenspelen. Dit wordt geweldig mooi weergegeven in onderstaand filmpje

Het word Fuga komt uit het Latijn en kan uit twee woorden worden afgeleid: Fugere betekent vluchten. Fugare betekent achterna zittten. In de praktijk is het ontwerpproces exact als een fuga: alle disciplines zitten elkaar achterna en ‘zingen’ in hetzelfde thema. Dat thema gaat als volgt:

 • Plan:
  • De doelstelling en ambities bepalen,
  • De systeem- en probleemanalyse uitvoeren,
  • Klanteisen opstellen.
 • Do:
  • Een oplossing bedenken die beantwoord aan het doel en de eisen,
  • De oplossing in het systeem (incl. omgeving) passend maken en uitwerken.
 • Check:
  • Controleren of de oplossing voldoet aan de ‘eigen’ discipline eisen,
  • Controleren of de oplossing voldoet aan de eisen uit de omgeving,
  • Controleren of de oplossing voldoet aan de doelstelling en ambities.
 • Act:
  • De oplossing eventueel aanpassen.

Alle disciplines (electrotechniek, beton, staal, wegontwerp, hydroliek, logistiek, planning, financiën, etc.) zingen allemaal hetzelfde liedje, maar dan net na elkaar. De output van de een is immers de input voor de ander. Tussendoor komt daar nog eens een auditor doorheen schreeuwen die een heel ander lied laat horen, maar uiteindelijk blijkt gelukkig dat de brug, waterzuivering, wolkenkrabber of fabriek maar mooi staat. De compositie is klaar.

Als de compositie klaar is, kan de uitvoering beginnen!

%d bloggers like this: