De compositie van het SE-proces

Ontwerpen volgens de methodiek van Systems Engineering is het continue herhalen van activiteiten, maar dan met kleine variaties en met interactie op andere activiteiten. Als we aan muziek denken, dan is de fuga een erg mooie vergelijking.

De fuga is een meestal drie- of vierstemmig instrumentaal of vocaal stuk, waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn. In de fuga imiteren de stemmen elkaar streng of vrij; zij zetten een en hetzelfde thema naar verschillende toonhoogten verplaatst na elkaar in, aangevuld met tegenthema’s en tussenspelen. Dit wordt geweldig mooi weergegeven in onderstaand filmpje

 

Het word Fuga komt uit het Latijn en kan uit twee woorden worden afgeleid: Fugere betekent vluchten. Fugare betekent achterna zittten. In de praktijk is het ontwerpproces exact als een fuga: alle disciplines zitten elkaar achterna en ‘zingen’ in hetzelfde thema van:

  • beluisteren van een doelstelling,
  • een systeem- en probleemanalyse uitvoeren,
  • een oplossing bedenken die beantwoord aan het doel en de eisen,
  • de oplossing in het systeem passend maken en uitwerken
  • een nieuw probleem tegenkomen op een lager niveau,
  • een analyse van het probleem uitvoeren, etc.

Electrotechniek, beton, staal, wegontwerp, hydroliek, logistiek, planning, financieen, etc. zingen allemaal hetzelfde liedje, maar dan net na elkaar. De output van de een is immers de input voor de ander. Tussendoor komt daar nog eens een auditor doorheen schreeuwen die een heel ander lied laat horen, maar uiteindelijk blijkt gelukkig dat de brug, waterzuivering, wolkenkrabber of fabriek maar mooi staat. De compositie is klaar.

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.