De WBS is de lijm van je project

De Work Breakdown Structure  (WBS) is een van de meest basale structuren in projecten en lijkt heel eenvoudig om te maken. Toch blijkt het een structuur die niet makkelijk is om te maken.

Een mooie definitie vindt ik: “a tool used to define and group a project’s discrete work elements (or tasks) in a way that helps organize and define the total work scope of the project”

 Een WBS bestaat uit elementen en relaties ertussen. Een WBS-element “may be a product, data, a service, or any combination.

 WBS also provides the necessary framework for detailed cost estimating and control along with providing guidance for schedule development and control. Additionally the WBS is a dynamic tool and can be revised and updated as needed by the project manager.

Er zijn een aantal basis regels bij het samenstellen van een WBS:

  1. 100%-regel: Een WBS is pas compleet als alle activiteiten bij elkaar 100% van het werk is. Dus geen 90%, dit is namelijk het vergeten van activiteiten en ook geen 110%, hetgeen overlap betekent.
  2. Onderlinge uitsluiting: Een WBS
  3. Geplande resultaten
Theorie Praktijk
WBS also provides the necessary framework for detailed cost estimatingand control Ervaring leert dat de WBS vaak helemaal niet gebruikt wordt bij de begroting. De calculator pakt vaak de bouwtekeningen en begroot op basis hiervan de prijs. De WBS speelt geen enkele rol. Risico is daarmee dat indien er verschillende aannemers werken aan een project, dat er posten niet begroot zijn, of dat posten dubbel begroot zijn.

Redenen:

  • Het ontwerp veranderd nog flink
  • De tekeningen zijn veel meer gedetailleerd
  • Het maken van de WBS is best lasig om goed gestructureerd weer te geven.
  • Tijdsdruk om snel tot een prijs te komen, er is geen tijd om te wachten op een WBS
along with providing guidance for schedule development and control.  De planning wordt vaak gemaakt zonder een WBS te hebben. Redenen:

Onbekendheid met de rol van de WBS.

Additionally the WBS is a dynamic tool and can be revised and updated as needed by the project manager.  De WBS wordt in het begin opgesteld en weinig aangepast. Vaak hoeft dat ook niet. Echter indien er aanpassingen geplaagd moeten worden, dan zal in ieder geval opgelet worden dat de nummering van de bestaande elementen niet aangepast wordt. Reden: Het aanpassen van de WBS heeft mogelijk gevolgen voor de planning, budgetering, nummering van documenten etc.
%d bloggers like this: