Artikelen en discussies / Elders gezien · 12 november 2009

Lévi-Strauss en Ackoff overleden

Op 30 oktober 2009 is Claude Lévi-Strauss overleden. De dag ervoor (29 oktober) is Russell L. Ackoff overleden. Twee mannen die ieder op geheel eigen wijze van grote betekenis zijn geweest voor denken in structuren en systemen.

Claude Lévi-Strauss (28 november 1908 – 30 oktober 2009) was een Frans etnoloog en wordt beschouwd als een van de grote denkers van de twintigste eeuw. Hij heeft het structuralisme in de sociale wetenschappen grotendeels vormgegeven.

Het structuralisme heeft als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. Lévi-Strauss vertelt ons ook dat een sociaal verschijnsel ook pas betekenis heeft in een structuur / context. Oftewel: Zonder omgeving heeft een element geen nut.

Lees meer over Lévi-Strauss op:

 

Russell L. Ackoff (19 februari 1919 – 29 oktober 2009) was een Amerikaans wetenschapper, die bekend is geworden als pionier op het gebied van de operationeel onderzoek en algemene systeemtheorie. In een bekend filmpje op internet legt Ackhoff onder meer uit dat de waarom vraag nooit beantwoord kan worden vanuit nalyse van het systeem zelf. De waarom vraag kan pas beantwoord worden als je de reden van het systeem kent. En de reden van het systeem kan pas beantwoord worden als je de omgeving van het systeem kent. Na een analyse kun je antwoord geven op de vraag hoe iets werkt, maar niet waarom het zo werkt.

Vaak wordt de omgeving vaak vergeten bij het tekenen van een systeem. Maar bovenstaand leert ons dat zonder omgeving, het system geen betekenis heeft.

Lees / luister meer over Russell Ackoff op: