ROA 2010 op basis van Systems Engineering

Witteveen+Bos gaat voor CROW de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) herschrijven. De ROA 2010 wordt in de geest van systems engineering opgesteld. De eerste versie van de nieuwe richtlijnen moet eind 2010 gereed zijn. De ROA vormen een handleiding bij het ontwerp van autosnelwegen en zijn een instrument ter bevordering van uniformiteit en continuïteit in het wegontwerp. De richtlijnen geven inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het ontwerp en geven tevens richting aan de te nemen beslissingen. In samenwerking met de afdeling Ontwerp van vervoers- en verkeersvoorzieningen van de TU Delft worden de bestaande richtlijnen volledig herzien. Op 13 november 2009 is de werkgroep geïnstalleerd. Een van de eerste besluiten is dat voor de nieuwe richtlijnen de naam ROA 2010 zal worden gehanteerd. De huidige afkorting NOA zal daarmee al weer komen te vervallen.

Energiesysteem in de overgang

Nederland kent diverse energiebronnen en de opgewekte energie wordt door vele verschillende gebruikers. Dat geheel van elementen (de olieprijs, kolencentrales, elektrische auto’s, spaarlampen, isolatie, etc.) en onderlinge relaties is ons Nederlandse energiesysteem. Dit systeem moet veranderen. Die omschakeling, noemen we het Energietransitiemodel. Het model is voor iedereen gratis te downloaden van deze website. Erg leuk, én leerzaam.