Praktijk / Theorie / Tips en Trucs · 03/12/2009

Deming binnen Systems Engineering

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die zorgen voor een verbetering van kwaliteit. Het cyclische karakter zorgt ervoor dat die kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

De vier activiteiten zijn:

PLAN : Stel een doelstelling vast en bedenk een plan op om een output te realiseren.
DO : Voer het plan uit.
CHECK : Meet het resultaat en toets deze met de vastgestelde doelstellingen en gewenste output.
ACT : Evalueer de toetsresultaten (bepaal de oorzaken van de eventuele verschillen) en neem een besluit: voer een verbetering door of juist niet.

De demingcircle is een bekend geworden model, mede doordat het zo vaak binnen de kwaliteitssystematiek (ISO-9001) wordt aangehaald. Vrijwel iedereen binnen een ‘ISO-gecertificeerde’ onderneming kent dit model dan ook.

Als ik nu naar het ontwerpproces kijk zoals dat binnen Systems Engineering uitgevoerd wordt, dan zie ik grote overeenkomsten:

Deming en SE 15288

Deming Technical ISO15288 process  of Leidraad SE Output of beschrijving
PLAN 6.4.2 Requirements Analysis Process a) The required characteristics, attributes, and functional and performance requirements for a product
solution are specified.
b) Constraints that will affect the architectural design of a system and the means to realize it are specified.
c) The integrity and traceability of system requirements to stakeholder requirements is achieved.
d) A basis for verifying that the system requirements are satisfied is defined.
6.4.6 Verification Process a) A verification strategy is defined.
b) Verification constraints are provided as inputs to requirements.
DO 6.4.3 Architectural Design Process a) An architectural design baseline is established.
b) The implementable set of system element descriptions that satisfy the requirements for the system are specified.
c) The interface requirements are incorporated into the architectural design solution.
d) The traceability of architectural design to system requirements is established.
e) A basis for verifying the system elements is defined.
f) A basis for the integration of system elements is established.
CHECK 6.4.6 Verification Process c) Data providing information for corrective action is reported.
d) Objective evidence that the realized product satisfies the system requirements and the architectural
design is provided.
ACT 4.2 Ontwikkelfase Het proces van specifi ceren herhaalt zich totdat het detailniveau is bereikt dat de risico’s voldoende dekt om tot realisati e van het systeem over te gaan. Elk detailniveau kent een specificatie van de oplossingsruimte als ‘input’ en een specificatie van de oplossing als ‘output’. Deze output kent bepaalde marges die de nieuwe oplossingsruimte vormen, als input voor het volgende detailniveau.

Sla ik hier de plank helemaal mis? Of ben ik juist de eerste die dit ziet? Mijn cursisten blijken SE in ieder geval op deze manier een stuk beter te onthouden doordat het aansluit bij een bekend concept. Wat vind jij hiervan?

%d bloggers like this: