Deming binnen Systems Engineering

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die zorgen voor een verbetering van kwaliteit. Het cyclische karakter zorgt ervoor dat die kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

De vier activiteiten zijn:

PLAN : Stel een doelstelling vast en bedenk een plan op om een output te realiseren.
DO : Voer het plan uit.
CHECK : Meet het resultaat en toets deze met de vastgestelde doelstellingen en gewenste output.
ACT : Evalueer de toetsresultaten (bepaal de oorzaken van de eventuele verschillen) en neem een besluit: voer een verbetering door of juist niet.

De demingcircle is een bekend geworden model, mede doordat het zo vaak binnen de kwaliteitssystematiek (ISO-9001) wordt aangehaald. Vrijwel iedereen binnen een ‘ISO-gecertificeerde’ onderneming kent dit model dan ook.

 

Als ik nu naar het ontwerpproces kijk zoals dat binnen Systems Engineering uitgevoerd wordt, dan zie ik grote overeenkomsten:

 

Deming en SE 15288

Deming Technical ISO15288 process  of Leidraad SE Output of beschrijving
PLAN 6.4.2 Requirements Analysis Process a) The required characteristics, attributes, and functional and performance requirements for a product
solution are specified.
b) Constraints that will affect the architectural design of a system and the means to realize it are specified.
c) The integrity and traceability of system requirements to stakeholder requirements is achieved.
d) A basis for verifying that the system requirements are satisfied is defined.
6.4.6 Verification Process a) A verification strategy is defined.
b) Verification constraints are provided as inputs to requirements.
DO 6.4.3 Architectural Design Process a) An architectural design baseline is established.
b) The implementable set of system element descriptions that satisfy the requirements for the system are specified.
c) The interface requirements are incorporated into the architectural design solution.
d) The traceability of architectural design to system requirements is established.
e) A basis for verifying the system elements is defined.
f) A basis for the integration of system elements is established.
CHECK 6.4.6 Verification Process c) Data providing information for corrective action is reported.
d) Objective evidence that the realized product satisfies the system requirements and the architectural
design is provided.
ACT 4.2 Ontwikkelfase Het proces van specifi ceren herhaalt zich totdat het detailniveau is bereikt dat de risico’s voldoende dekt om tot realisati e van het systeem over te gaan. Elk detailniveau kent een specificatie van de oplossingsruimte als ‘input’ en een specificatie van de oplossing als ‘output’. Deze output kent bepaalde marges die de nieuwe oplossingsruimte vormen, als input voor het volgende detailniveau.

 

Sla ik hier de plank helemaal mis? Of ben ik juist de eerste die dit ziet? Mijn cursisten blijken SE in ieder geval op deze manier een stuk beter te onthouden doordat het aansluit bij een bekend concept. Wat vind jij hiervan?

6 thoughts on “Deming binnen Systems Engineering

 1. Bijna 2 jaar na het schrijven van deze blog, lees ik het nog een terug en zie dat ik het wel erg simpel heb beschreven. Ik denk dat ik er binnenkort eens een vervolg aan besteed, om wat meer uitleg te geven. Ik sta nog steeds wel achter mijn idee, maar ik zie ook dat ik veel juist niet (!) beschreven heb.

  Maar wel bedankt voor alle commentaar en kom er op terug.

 2. De systeemdenker gaat op zoek naar de onderdelen en de relaties ertussen, met de bedoeling een inzicht te krijgen in de functionaliteit van het systeem in een groter geheel.

  Zonder afbreuk te willen doen aan de intrinsieke waarde van de Deming Circles, maar deze is louter een opsomming van activiteiten.

  Het is niet omdat activiteiten circulair worden voorgesteld, dat we systemisch inzicht krijgen.

 3. Systems Engineering is volgens mij toch ook gericht op verbindingen tussen diverse subsystemen binnen het systeem. Kijken naar verbeteringen op langere termijn. Dat haal je niet echt uit het PDCA model.

 4. Veel organisaties kijken naar de PDCA cyclus als een (eenmalige) cirkel die moet worden doorlopen (denk aan ISO/HKZ). Maar om de PDCA cyclus echt werkend te krijgen zal deze op alle niveaus in de organisatie continu moeten blijven doorlopen worden om verbetering te krijgen. In die zin kun je ook naar de PDCA kijken als een spiraal.

 5. Beste P. Hummel, dat klopt helemaal. Deming (PDCA) is een cirkel, en SE is een spiraal. Die spiraal gaat verloop van tijd zoals je ook al zegt ook weer opwaarts (bij het realiseren van een product).

  Maar SE is volgens mij eigenlijk een plan-do-check-act spiraal als basis.

  Dat maakt het voor veel mensen sowiezo makkelijk te begrijpen. :-)

 6. Bij SE ga je steeds verder decomponeren tot een bepaald detailniveau is bereikt. Als ik dit vertaal naar de PDCA cirkel, dan wordt het een soort spiraal vorm i.p.v. een cirkel.

  mvg,

  P. Hummel

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.