Inspiratie / Praktijk · 07/12/2009

Energiesysteem in de overgang

Nederland kent diverse energiebronnen en de opgewekte energie wordt door vele verschillende gebruikers. Dat geheel van elementen (de olieprijs, kolencentrales, elektrische auto’s, spaarlampen, isolatie, etc.) en onderlinge relaties is ons Nederlandse energiesysteem. Dit systeem moet veranderen. Die omschakeling, noemen we het Energietransitiemodel. Momenteel woedt er een maatschappelijke discussie omtrent een energieomschakeling, die gaat plaatsvinden in de komende decennia.

Wanneer de economie omschakelt van de ene energiebron naar de andere, spreken we van een “energietransitie”. Een van de bekendste omschakelingen vond plaats in de 19e eeuw, toen steenkool langzaam maar zeker wind verving als belangrijkste energiebron voor de industrie. De huidige economie zal haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten opgeven en overgaan op het gebruik van meer duurzame energiebronnen.
De ‘nieuwe’ energiebronnen van de aanstaande energietransitie omvatten ditmaal een scala aan duurzame alternatieven. Windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie en biomassa zijn veelgenoemde kandidaten.

Het Energietransitiemodel is een scenarioplanningstool. Het model maakt enkel en alleen gebruik van feitelijke gegevens, zoals de huidige olieprijs of de energetische waarde van een ton steenkolen. Deze gegevens zijn gevalideerd door experts uit het veld.
De gebruiker van het model geeft vervolgens zijn eigen visie op de toekomst door de belangrijkste onzekerheden zelf in te voeren. Niemand weet immers hoe hoog de olieprijs zal zijn over veertig jaar, hoeveel auto’s er zullen rijden op electriciteit, hoeveel procent van de emissierechten vrij verkrijgbaar zijn, etcetera.
Het model is voor iedereen gratis te downloaden van deze website. Erg leuk, én leerzaam.

%d bloggers like this: