Systemen hacken, niet alleen voor IT-ers

Systematisch werken en denken resulteert onder meer in een constante kwaliteit, reproduceerbaarheid, foutenreductie, efficiency en effectiviteit. Allemaal handig in het bedrijfsleven. De mens is echter van nature niet geneigd tot systematisch werken en denken. Gelukkig maar: foutjes, uitspattingen, afwijkingen, onverwachte wendingen en omissies maken het leven spannend. Systemen zorgen dat mensen rebels worden, zich afzetten en creatief het systeem gaan omzeilen. Voor de “systeem architect” is dat lastig, voor anderen is dat leuk!

IKEA staat met name bekend om de meubelen die je volgens een nauwkeurig stappenplan (heel systematisch) in elkaar mag knutselen. Dat vraagt om een tegenreactie! Wereldwijd zijn er inmiddels vele honderden mensen die bestaand design ‘hacken’, soms zelf gebruik makend van de orginele .

Het hacken van bestaand design is een recent fenomeen. Wereldwijd en vanuit uiteenlopende persoonlijke motieven maken professionele en niet-professionele ontwerpers individuele aanpassingen aan kant-en-klare producten. Hierin wordt met opzet niet of nauwelijks rekening gehouden met de oorspronkelijke functie. Sommigen doen het voor hun plezier, anderen uit noodzaak en weer anderen uit een kritische houding ten aanzien van massaproductie. Onder de meest in het oog springende uitingen van deze beweging zijn de IKEA hacks: de toe-eigening, bewerking en transformatie van standaard IKEA producten.

IKEA is een erg succesvolle en klantvriendelijke multinational met een grote schare fans in de hele Westerse en Aziatische wereld. Maar vooral is het ook een culturele entiteit; met zijn enorme economische kracht is het een icoon van de globaliserende wereld. Daarom is het geen verrassing dat verschillende kunstenaars en ontwerpers, zo ook het grote publiek, een speciale band hebben met IKEA.

Platform21 = Hacking IKEA toonde het werk van professionals en amateurs en gaf opdracht voor nieuw werk aan makers bij wie het hacken centraal staat. Een overzicht met meer dan 100 inzendingen vindt je hier.

IKEA-Hacking, een leuke maar kritische blik op hedendaags wonen…

%d bloggers like this: