Lezing van Herman Wijffels bij SG UU

Prof. dr. Herman Wijffels (Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke vernieuwing aan de Universiteit Utrecht) heeft op 30-03-2010 zijn visie op gebied van Mens, Milieu en Meerwaarde uitgewerkt in een bijzondere lezing voor Studium Generale.

Een onderdeel van deze lezing was hoe systeemtheorie en het denken in systemen kan helpen bij het denken en begrijpen van economie, milieu en sociaal maatschappelijke aspecten. Een interessante, soms abstract filosifische, maar bovenal erg inspirerende lezing.

Bekijk hier de gehele lezing.

Beeld en geluid begint pas op 3:40 minuten (doorspoelen dus). Klik bovenaan voor gehele schermweerave.

De lezing bestaat uit 4 delen

1. Wat is het streven naar Duurzaamheid ?

In dit deel spreekt hij over het streven naar een betere kwaliteit van relaties (tussen mensen onderling en van de mens met de aarde), een nieuwe wijze van kijken naar de wereld, overeen nieuwe waardenpatroon, een nieuwe manier van leven (consumeren en produceren)

2. Waarom hebben we het nu over Duurzaamheid? (Noodzaak)

Naar zijn idee zijn er een aantal ontwikkelingen die in combinatie met elkaar alles zullen doen vastlopen: De bevolkingsgroei in combinatie met de eindige hulpbronnen en de huidige milieuvervuiling.

Deze worden versterkt door de pyramidale ordening, specialisatie en de een-dimensionale sturing. De systeemtheorie kan helpen om begrip te krijgen in de noodzaak en aan het zoeken naar oplossingen.

3. Hoe doe je aan Duurzaamheid ?

Hierin beschrijft hij een 7-tal voorbeelden in de sfeer van de ecologie en de economie:

 1. Structureel verlagen van de ecologische voetafdruk
 2. Van Single P governance naar Triple P governance
 3. Van lineaire naar kringloopprocessen
 4. Van milieu- (end of pipe) naar duurzaamheidsbeleid (intrinsiek schoen processen)
 5. Van concurrentie naar co-opetitie, veel meer samenwerken
 6. Van Intellectueel eigendom naar Open source
 7. En globalisering én relocalisering/-regionalisering (bijv. energie en voedsel)

En een 4-tal voorbeelden in de sociaal-maatschappelijke sfeer:

 1. Duurzaamheid van de factor arbeid: arbeidsmarktgeschiktheid onderhouden
 2. Gezondheidszorg moet gaan zorgen voor gezondheid, i.p.v. herstel van zieken
 3. Onderwijs: leerlingen in ontwikkeling brengen, levenslang leren. Blijf nieuwsgierig! Ieders levensdoel is om jezelf en anderen blijvend te ontwikkelen.
 4. Nieuwe gemeenschapsvormen (locaal en mondiaal), andere vormen van werken

4. Rol van Wetenschap en Onderwijs.

Bijdragen aan de Transitie !

Bekijk hier andere SG lezingen van de UU.

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.