Spaghetti in Afghanistan

Dat het Amerikaanse leger veel geld te besteden heeft is algemeen wel bekend. Dat ze dat niet alleen besteden aan oorlogsmateriaal, maar ook aan onderzoek dat ook voor niet-militairen bruikbaar én toegankelijk is, is minder bekend. Zo zijn er nuttige handleidingen op gebied van bijvoorbeeld Systems Engineering, RAMS-analyses en het maken van een Work BreakDown Structure.

Daarnaast besteden ze ook een behoorlijke tijd aan diverse toegepaste analyses.  Zo is er afgelopen jaar een presentatie getoond waarin ze hebben getracht om een logische weergave van de problematiek en noodzakelijke acties in Afganistan. Hieronder is deze presentatie weergegeven.

Één van deze slides kwam pas geleden in het nieuws (NYT en NRC) met als reden dat het duidelijk moest maken dat de werkelijkheid nu eenmaal zo complex is dat deze niet  is weer te geven met bullits. Toen deze slides voor het eerst aan de legerleiding werd getoond schijnt General McChrystal gezegd te hebben: “When we understand that slide, we’ll have won the war”. Ik heb al in eerdere berichten geschreven dat de werkelijkheid vaak inderdaad zo complex is dat deze vaak moeilijk in modellen te gieten is. Het eindplaatje van een systeem is soms helemaal niet zo duidelijk.

Bovenstaande presentatie is echter ook interessant omdat het juist dit denk- en leerproces toont. Het laat de gedachten zien die in de loop van de analyse zijn ontstaan. Door de sliertenbrei langzaam op te bouwen en er selecties in te maken wordt een complex verhaal wel duidelijk. Een selectie is eigenlijk ook gewoon een deelsysteem. Het laat mooi zien dat je door andere systeemgrenzen te kiezen heel andere plaatjes krijgt en andere zaken toont. Het volledige eindplaatje (=systeem) is voor bijna niemand begrijpbaar, maar de deelsystemen en subsystemen zijn wel verhelderend.

Tot slot is het een mooi voorbeeld dat Systems Thinking soms de enige wijze is om de zeer complexe werkelijkheid enigszins begrijpbaar te presenteren, zonder er een dik boekwerk over te hoeven schrijven.

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.