Techniek / Verwijzingen · 07/09/2011

Nieuw ‘Handboek Specificeren’ van het CROW

Het nieuwe Handboek Specificeren van het CROW is gereed en vanaf oktober 2011 te koop.  Het is de opvolger van het Handboek Oplossingsvrij Specificeren uit 2007.

We hebben in Nederland alleen al binnen de GWW sector wel een erg ruim aanbod van ‘praktische handboeken en werkwijzen’ op gebied van Systems Engineering:

  • Systems Engineering Handbook (INCOSE)
  • “We gaan verbouwen! – Systems engineering dicht bij huis”  (INCOSE)
  • Leidraad SE (RWS/ProRail/Bouwend NL/Verenging Waterbouwers/NL_Ingenieurs)
  • Reader RWS stappenplan SE (RWS)
  • SE-wijzer (BAM)
  • Handreiking SE (Volkerinfra)

Allemaal willen ze ons (als lezer) praktische werkwijzen, stappenplannen en andere hulpmiddelen leren bij de implementatie van Systems Engineering.

Helaas hebben alle handboeken net iets andere definities, uitgangspunten en jargon, dus het is voor een willekeurige organisatie niet duidelijker op geworden welk handboek te kiezen. Zeker als gekozen wordt om de stappenplannen in kwaliteitsmanagementsystemen te implementeren, moet daar toch een hele bewuste keus achter zitten.

Voor de kennisontwikkeling is het natuurlijk goed dat door de vele publicaties er een soort van onderlinge ‘concurrentie’ ontstaat op welke publicatie de beste is en er dus meer nagedacht wordt. Ik zie ook dat de verschillende handboeken steeds beter worden en (niet geheel toevallig) steeds meer op elkaar aansluiten. Maar ik zie ook dat de publicaties uitgaan van ‘best practices’ en weinig op wetenschappelijke uitgangspunten.

Helaas heeft dit vakgebied in de loop van de tijd al niet uitgeblonken in de omarming van algemeen geaccepteerde definities en uitgangspunten. Toch vind ik dat we meer moeten kijken naar de basis van Systems Engineering en de uitgangspunten van systeemtheorie niet moeten vergeten. Ik zie eigenlijk nooit dat er in de handboeken naar meer wetenschappelijk gefundeerde publicaties verwezen wordt. Er staat (tot nog toe) niet in welke uitgangspunten er gehanteerd zijn bij het schrijven. Welke theorie ligt er aan de handboeken ten grondslag? Kennen we ze nog? In’t veld, Simon, Kroonenberg, von Bertalanffy, De Leeuw, en vele andere systeemdenkers…  Welke taal wordt er gesproken; IDEF, UML, SysML of ons eigen ‘GWW-taaltje’? Hebben we door dat er verschillende talen gesproken worden?

De definities en eigenschappen van de gekozen theorie bepalen immers ook de uitwerking. Zou het niet goed zijn om meer discussie over de basis te gaan voeren?

%d bloggers like this: