Mean Time To Failure (MTTF)

Als we een vraagspecificatie opstellen volgens de methode Systems Engineering, dan worden er vaak eisen gesteld aan systemen in termen als Reliability, Availability, Maintainability en Safety (RAMS).

Ook is het mogelijk geen rekening te houden met de Time to repairm en slechts de Mean Time To Failure te vragen: de tijd die een systeem gemiddeld gebruikt tot het (eerste) moment van falen. Heel veel gegevens worden uit diverse databases en gespecialiseerde handboeken gehaald. Wie neemt er nog de tijd om van componenten deze tijd eens zelf proefondervindelijk te bepalen? Wel, sommige mensen doen dat en maken daar ook nog eens een illustratief én grappig filmpje van.

Reageer hier op dit artikel!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.