Economie / Eigen Artikelen · 15/02/2023

Hoop, ondanks…

In de krant staat veel negatief nieuws over het klimaat, milieu en mens… Maar toch heb ik hoop. Zaken veranderen sneller dan ik vaak denk:

  • In 1960 schakelden we in tien jaar over van kolen naar gas, ondanks de protesten van de 2000 kolenboeren in 1969. Hoe snel kunnen we nu?
  • In 2022 is 41 procent van alle elektriciteit in Nederland is opgewekt door hernieuwbare bronnen, ondanks de protesten tegen windmolens. En de windparken gaan nog meer dan verdubbelen.
  • In de Nederlandse klimaatwet staat dat we in 2050 we nog maar maximaal 5% CO2 mogen uitstoten ten opzichte van 1990, ondanks de tegenstem van (slechts) FvD, PVV en SGP.
  • De aanhang van Extinction Rebellion groeit sterk, ondanks de aanvankelijk grote negatieve publiciteit. Vooral de jeugd is zeer gemotiveerd tot actie.
  • In 1990 leefde nog 55 procent van de wereldbevolking van minder dan 3,20 dollar, in 2015 was dat gedaald naar 26 procent, ondanks de toename van ongelijkheid in welvaart.

Ik laat me snel leiden door negatief nieuws. Maar zoals Hans Rosling al weer 16 jaar geleden zo mooi toonde in zijn TED-talk, er is op allerlei gebied reden om positief te zijn.

%d bloggers like this: