Zo verdien je geld in een circulaire economie

Hoe kun je als ondernemer in de bouw of infrastructuur geld verdienen in een circulaire economie? Dit is een vraag die steeds meer bedrijven zich stellen, omdat ze zien dat de huidige manier van produceren en consumeren niet houdbaar is, burgers naar rechters gaan en bedrijven steeds meer ingeperkt wordt door regelgeving van bovenaf.

Maar hoe maak je als ondernemer de overstap naar een financieel gezonde circulair bedrijfsmodel? Hoe ontwikkel je een business model dat past bij deze nieuwe manier van denken en doen? Gelukkig hoef je niet helemaal zelf het wiel uit te vinden. Er zijn namelijk al verschillende bouwstenen voor circulaire business modellen ontwikkeld door experts op dit gebied. Een van hen is Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft vijf bouwstenen geïdentificeerd die je kunnen helpen om een circulair business model te ontwerpen:

1) Het realiseren van kringlopen: dit betekent dat je ervoor zorgt dat je producten of diensten zo ontworpen zijn dat ze makkelijk te demonteren, te repareren, te upgraden of te recyclen zijn. Je gebruikt zo veel mogelijk hernieuwbare of biobased materialen en je minimaliseert het gebruik van schaarse of toxische stoffen. Je werkt samen met andere partijen in de keten om de kringlopen te sluiten en afvalstromen te verminderen of te benutten.

2) Het streven naar waardecreatie: dit betekent dat je niet alleen kijkt naar de financiële waarde die je creëert met je product of dienst, maar ook naar de sociale en ecologische waarde. Je probeert positieve impact te hebben op mens en milieu en negatieve impact te voorkomen of te compenseren. Je betrekt je stakeholders bij het bepalen van de waarde die je levert en je communiceert hier transparant over.

3) Het kiezen voor een passende strategie: dit betekent dat je een duidelijke visie hebt op wat je wilt bereiken met je circulaire business model en hoe je dat gaat doen. Je kiest voor een strategie die past bij je doelgroep, je markt, je concurrentie en je eigen kracht. Je maakt gebruik van innovatieve technologieën, concepten en samenwerkingsvormen om je circulaire ambities waar te maken.

4) Het vormgeven van een passende organisatie: dit betekent dat je zorgt voor een organisatiestructuur, een cultuur en een leiderschapsstijl die aansluiten bij je circulaire business model. Je stimuleert creativiteit, flexibiliteit en samenwerking binnen en buiten je organisatie. Je zorgt voor voldoende kennis, vaardigheden en motivatie bij je medewerkers om circulair te werken.

5) Het ontwikkelen van business modellen: dit betekent dat je een concreet plan maakt voor hoe je geld gaat verdienen met je circulaire product of dienst. Je beschrijft wie je klanten zijn, wat je hen aanbiedt, hoe je hen bereikt, wat je inkomstenbronnen zijn, wat je kostenstructuur is en wat je waardepropositie is. Je experimenteert met verschillende business modellen om te zien wat het beste werkt.

Met deze vijf bouwstenen kun je als ondernemer in de bouw of infrastructuur een circulair business model ontwikkelen dat past bij jouw situatie en ambities. Zo kun je niet alleen bijdragen aan een duurzamere wereld, maar ook aan een succesvollere onderneming. Want een circulair business model levert je niet alleen meer klanttevredenheid, innovatiekracht en reputatie op, maar ook meer efficiëntie, risicobeperking en winstgevendheid.

Welke bedrijven ken jij met een succesvol circulair businessmodel? Waarom is dat bedrijf succesvol?

%d bloggers like this: