Theorie

Artikelen en discussies over theoriëen, boeken, standaarden, normen en algemeen geaccepteerde gedachten.

Homo Economicus bestaat niet

4 juni 2013

Het idee van de homo economicus (quasi-Latijn voor “economische mens”) is een mensbeeld waarin de mens...

Weg met de eisenboom!

20 oktober 2011

Ik ben langzamerhand steeds meer tot de conclusie gekomen dat twee concepten van Systems Engineering zoals in de GWW sector worden gehanteerd enige aanpassing verdienen. Dit zijn de eisenboom en de objectenboom.

Modelleren: Less is more

16 maart 2010

Sommige mensen doorzien systemen en structuren in de werkelijkheid (onbewust) heel snel en kunnen dan ook snel beslissingen maken, de rest van de mensheid zal het met systemen moeten doen. Maar let op: hoe meer je uitschrijft, hoe meer het tegen de werkelijkheid komt, hoe moeilijker het te bevatten is. “Less is more.” Of de nog kortere slogan van Philips: “simply clever”.

Wat maakt Procesmanagement tot een succes?

8 februari 2010

In dit artikel legt Tom van Vondelen uit dat er grote stappen te zetten zijn door processen ook op projectniveau te managen. Procesmanagement wordt overal wel op bedrijfsniveau, maar niet op projectniveau bedreven. Wordt het niet eens tijd dat ook binnen projecten beter naar processen wordt gekeken?

Deming binnen Systems Engineering

3 december 2009

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. Ik zie een mooie overeenkomst tussen Systems Engineering en de Deming circle.