Het besturingsmodel van De Leeuw (1/2)

Inmiddels vele jaren geleden volgde ik colleges bij Professor Dr. A.C.J. de Leeuw. Een van de denkmodellen die hij had ontwikkeld en die hij dan ook doceerde, gebruik ik nog steeds met veel plezier. Het is zijn besturingsmodel, gebaseerd op de systeemleer. In dit artikel beschrijf ik de basis en de toepassing van dit model. In een volgend artikel ga ik in op de voorwaarden om de effectief te zijn.

Presenteren: Ethos, logos én pathos!

Aristoteles bracht de bouwstenen van overtuiging al in kaart. Naast het sprekersbeeld (ethos), gestoeld op gezag en deskundigheid, speelt natuurlijk je inhoudelijke argumentatie (logos) een grote rol wanneer je een publiek wilt overtuigen. Maar met autoriteit en goede argumenten alleen ben je er nog niet.
Als je je publiek echt wilt overtuigen, zul je het ook emotioneel op de juiste manier moeten raken door in te spelen op hun gevoel (pathos).

BBC Documentaire over ‘liefdevolle systemen’

Een zaal vol mensen, iedereen met een apparaatje in zijn hand. Op het scherm vooraan de zaal ziet iedereen het spel Pong. Geen instructies. Individueel konden de deelnemers niets, maar gezamenlijk bleken ze het spel te kunnen spelen. Veel enthousiasme in de zaal, maar er is geen leider. Loren Carpenter ziet hierin een wereld vol vrijheid en tegelijkertijd met orde en structuur: een zelforganiserend en zelfcorrigerend systeem.
Documentairemaker Curtis ziet hierin het tegenovergestelde: een rigide systeem dat de illusie (!) geeft dat individuen vrijheid hebben.