Techniek

Discussie over MPG / MKI

02/03/2023

Er is een fundamentele discussie over aannames bij MPG/MKI berekeningen nodig: De Nationale Milieudatabase (NMD)...

Nieuw ‘Handboek Specificeren’ van het CROW

07/09/2011

Het nieuwe Handboek Specificeren van het CROW is gereed. Helaas hebben we in Nederland alleen al binnen de GWW sector nu wel een erg ruim aanbod van ‘praktische handboeken en werkwijzen’… Veel wordt geleerd middels ‘best practices’, er wordt weinig gekeken naar de basis.

Vogelzwermen: geen periodiek systeem, wel modelleerbaar

09/08/2011

Jarenlang hebben wetenschappers zich gebogen over het mysterie van vogels die in harmonieus bewegende zwermen vliegen. Nieuw onderzoek van theoretisch biologe prof. dr. Charlotte Hemelrijk van de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarin nieuwe inzichten gebracht. De vogelzwermen blijken te modelleren aan de hand van enkele simpele regels.