Program or be programmed

Om de wereld beter te begrijpen zou iedereen moeten leren programmeren. We moeten begrijpen dat onze wereld als een besturingssysteem functioneert, waarin we worden voorgeprogrammeerd. Zelfs al programmeer je niet zelf, dan wil je toch op z’n minst weten wat programmeren is? Douglas Rushkoff legt uit waarom.

Mean Time To Failure (MTTF)

Mean Time To Failure: de tijd die een systeem gemiddeld gebruikt tot het (eerste) moment van falen. Wie neemt er nog de tijd om van componenten deze tijd eens zelf proefondervindelijk te bepalen? Wel, sommige mensen doen dat en maken daar ook nog eens een illustratief én grappig filmpje van.

Nieuw ‘Handboek Specificeren’ van het CROW

Het nieuwe Handboek Specificeren van het CROW is gereed. Helaas hebben we in Nederland alleen al binnen de GWW sector nu wel een erg ruim aanbod van ‘praktische handboeken en werkwijzen’… Veel wordt geleerd middels ‘best practices’, er wordt weinig gekeken naar de basis.