20 november 2009: Seminar Scenariodenken

Scenariodenken helpt om gestructureerd na te denken over de toekomst. Op basis van verschillende scenario’s kun je een effectieve strategie en beleid maken in uw organisatie. DNV-CIBIT organiseert op vrijdag 20 november een seminar over praktijkervaringen met scenariodenken.

Scenariodenken

Welke ontwikkelingen gaan zich voordoen in de samenleving en in de markt? Moeten we in deze moeilijke tijd consolideren of juist innoveren? Hoe realiseer ik een toekomstvaste producten en diensten? Deze complexe vraagstukken vragen om scenariodenken!

Krachtig instrument

Scenariodenken is een krachtig instrument om een beeld te ontwikkelen van trends in de samenleving en markten. En om kansen in te schatten van nieuwe technologische ontwikkelingen. Potentiële kansen en bedreigingen worden op tijd gesignaleerd. Door op meerdere toekomsten te anticiperen verkleint u het risico bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Programma

09:30 Inloop met koffie & thee
10:00 Welkom en introductie
10:10 Presentatie ‘Scenario’s inzetten bij stakeholderanalyse en partnerselectie
10:40 Presentatie ‘Scenario’s inzetten bij het identificeren van nieuwe product-markt combinaties
11:10 Pauze
11:25 Parallelsessie 1: keuze uit de 1e serie workshops
12:15 Parallelsessie 2: keuze uit de 2e serie workshops
13:00 Terugkoppeling en afronding met aansluitend een lunch


Meer informatie vindt je hier

19 november 2009: Incose bijeenkomst ‘aspecteisen’

In de Leidraad voor Systems Engineering (SE) binnen de GWW worden aspecteisen gedefinieerd als:”specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem die niet direct bijdragen aan de primaire functie”.
Enkele voorbeelden van aspecten zijn:

 • Uitvoering
 • Betrouwbaarheid
 • Vormgeving
 • Onderhoudskosten
 • Veiligheid
 • Omgevingshinder

Stuk voor stuk belangrijke parameters om te monitoren en op te sturen tijdens de ontwerp- en engineeringfase van infrastructurele werken. Prof. Hennes de Ridder behandelde projectbeheersing m.b.v. aspectsystemen al in de jaren ’90 in zijn dissertatie, de bouwpraktijk pakte deze aanpak echter niet op.
In de leidraad SE worden aspecteisen genoemd, maar hoe er mee moet worden omgegaan wordt aan de lezer overgelaten.

Omdat het vermoeden bestaat dat een aspectsysteem aanpak kan leiden tot betere systeemprestaties tegen lagere kosten, zijn VolkerInfra, GPCM en de TU Delft als begeleiders en ervaringsdeskundigen betrokken bij het afstudeeronderzoek van Construction Management & Engineering student Jelte Gelderloos. Het onderzoek richt zich op de praktische toepassing van (ontwerp)projectbeheersing op basis van aspectsystemen.

Tijdens deze avond wil INCOSE-NL graag de mogelijkheden en beperkingen van het sturen (met behulp) van aspectsystemen in interactie met u de revue laten passeren. U wordt van harte uitgenodigd uw mening over dit onderwerp vooraf aan ons kenbaar te maken. Dit kan door middel van een e-mail naar info@incose.nl, waarna de door u aangevoerde discussiepunten meegenomen zullen worden in de voorbereiding. U kunt natuurlijk ook tijdens de bijeenkomst uw standpunten met ons delen.

19.00 – 19.30 uur Inloop
19.30 – 20.00 uur Introductie aspectsystemen
20.00 – 21:00 uur Discussie a.d.h.v. stellingen
21.00 – 21.30 uur Informeel

TU Delft
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1 2628 CN Delft
Zaal ntb

Aanmelding voor deze bijeenkomst geschiedt via het registratieformulier.

Bron: www.incose.nl

Model van griep verspreiding

Wel of niet inenten? In het onderstaande model / simulatie kun je eenvoudig zien welke gevolgen een beslissing heeft op op het besluit om wel of niet in te enten. Ook kun je zien hoeveel invloed de effectiviteit van het vaccin eigenlijk is op de besmetting. Het model is gemaakt op basis van een school, maar het principe geldt natuurlijk ook voor een ziekenhuis, kantoor, etc.  Een school heeft modelmatig als voordeel dat de polulatie altijd gelijk blijft.

Het model is ontwikkeld om erachter te komen hoeveel dagen ‘thuis blijven’ het best is indien een kind ziekteverschijnselen heeft.

Klik ook vooral op de uitleg van het achterliggende model (How does this simulation work?)

Als je gaat experimenteren, probeer dan eens de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe beïnvloedt het “% vaccinated” het aantal zieke studenten in totaal?
 • Hoeveel dagen zou een ziek kind thuis moeten blijven om de verspreiding binnen de school effectief tegen te gaan?
 • Welke invloed heeft het “% effectiveness of vaccine” op de verspreiding?
 • WElke combinatie van zelf te beinvloeden parameters is het meest effectief?
 • Is dit model ook toe te passen in de ‘echte wereld?

Let op: Iedere keer dat je de parameters aanpast, wordt een nieuwe grafiek getekend.

Klik op de blauwe reset knop om alle grafieken te verwijderen.

Bron: http://blog.iseesystems.com/category/stella-ithink/

Systems Thinking bij medicijn ontwikkeling

Vandaag bericht de New York Times dat bij MIT systems thinking wordt toegepast voor een snellere weg naar nieuwe medicijnen.

Now big-picture thinkers, within the industry and outside it, are re-examining every stage of drug development — from molecule to market — in an effort to foster faster innovation. It’s a holistic approach, called “systems thinking,” that originated in methods that engineers used to streamline projects in the aeronautics and automotive industries.

Lees het volledige artikel hier: http://www.nytimes.com/2009/11/15/business/15stream.html?_r=2

Systems Engineer is ‘beste baan in USA’ volgens CNN

Hieronder de video van Anne O’Neil, lid van INCOSE en chief systems engineer van de N.Y.C. Transit Authority.

Klik op deze link voor de volledige lijst van 50 beste banen.

Systems Engineers

What they do: They’re the “big think” managers on large, complex projects, from major transportation networks to military defense programs. They figure out the technical specifications required and coordinate the efforts of lower-level engineers working on specific aspects of the project.

Why it’s great: Demand is soaring for systems engineers, as what was once a niche job in the aerospace and defense industries becomes commonplace among a diverse and expanding universe of employers, from medical device makers to corporations like Xerox and BMW.

Pay can easily hit six figures for top performers, and there’s ample opportunity for advancement. But many systems engineers say they most enjoy the creative aspects of the job and seeing projects come to life. “The transit system I work on really makes a tangible difference to people,” says Anne O’Neil, chief systems engineer for the New York City Transit Authority.

Drawbacks: Long hours are common; project deadlines can be fierce.

Pre-reqs: An undergrad engineering degree; some jobs might also require certification as a certified systems engineering professional (CSEP).

Amerikaanse Statistieken

Pay  
Median salary
(experienced)

$87,100

Top pay

$130,000

Opportunity  
10-year job growth
(2006-2016)

45%

Total jobs
(current)

88,000

Online want ad growth
(April 2009-August 2009)

22%

Quality of life ratings  
Personal satisfaction

A

Job security

B

Future growth

B

Benefit to society

C

Low stress

C

26 November 2009: Congres ‘Hup Holland Hub’

Ook dit jaar is er weer het jaarcongres van Kivi Niria. Op 26 november vindt op de RDM Campus van de Hogeschool Rotterdam het congres van de beroepsvereniging voor ingenieurs plaats. Dit jaar is het thema ‘hubs’. Hubs zijn belangrijke centra van commerciële activiteiten waarbij vele bedrijven en overheid zijn betrokken en waarbij spin-offs gecreëerd worden naar de directe omgeving.

Nederland is op veel gebieden al een hubland. Onder de titel ‘Hup Holland Hub’ zullen er op het jaarcongres van Kivi Niria diverse onderwerpen besproken worden waarin Nederland een belangrijke rol als hubland speelt of kan spelen. Zo zullen er onder meer sessies zijn over duurzame energie, ICT, havens en watertechnologie. Het complete programma van het Kivi Niria jaarcongres 2009 is hier beschikbaar.

Het thema van dit jaar heeft een breed karakter, omdat het aan de ene kant het ‘traditionele’ transport- en mobiliteitsvraagstuk omvat, maar aan de andere kant ook nieuwe kansen, ontwikkelingen en mogelijk grote systeemveranderingen belicht. Ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan hubs. Innovatieve oplossingen op technisch gebied zijn voor de creatie en het behoud van hubs namelijk onmisbaar.

‘Hup Holland Hub’ bouwt voort op de Nederlandse sterkte als distributieland maar vanuit een sterk toekomstgericht perspectief, aldus de beroepsvereniging voor ingenieurs. Meer informatie over het congres is te vinden op de website van Kivi Niria.