Homo Economicus bestaat niet

4 juni 2013

Het idee van de homo economicus (quasi-Latijn voor “economische mens”) is een mensbeeld waarin de mens...

Weg met de eisenboom!

20 oktober 2011

Ik ben langzamerhand steeds meer tot de conclusie gekomen dat twee concepten van Systems Engineering zoals in de GWW sector worden gehanteerd enige aanpassing verdienen. Dit zijn de eisenboom en de objectenboom.