Start van Leidraad Systems Engineering 3.0

Recentelijk is  de werkgroep Leidraad Systems Engineering 3.0 ingesteld. In deze werkgroep zijn Rijkswaterstaat, ProRail, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en NL Ingenieurs vertegenwoordigd. De werkgroep is in het leven geroepen om de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren te verwerken in een nieuwe versie van de Leidraad Systems Engineering, die versie 2 van de Leidraad zal vervangen. Deze ervaringen hebben geleid tot nieuwe inzichten die nog onvoldoende belicht zijn in de huidige Leidraad.

Continue reading

Program or be programmed

Om de wereld beter te begrijpen zou iedereen moeten leren programmeren. Pas dan kan je de werkwijze van reuzen als Facebook doorzien, betoogt Douglas Rushkoff.

Zou de beursgang van Facebook leiden tot de almachtige, eeuwigdurende dominantie van Zuckerbergs sociale netwerkimperium? Volgens de Amerikaanse schrijver en ‘mediatheoreticus’ Douglas Rushkoff zal het zo’n vaart niet lopen. Hij is wars van gecentraliseerde systemen die al onze informatiestromen en financiële transacties leiden. Hij schreef er zelfs een proefschrift over dat hij in juni 2012 aan de Universiteit Utrecht verdedigde.

Continue reading

Agent-based Models om complexiteit te begrijpen

Infrastructuren zijn complexe systemen. Dit geldt voor alle infrastructuren: wegen, energie, waterwegen, rioleringen, glasvezel, kabeltelefonie, noem maar op. Er is meestal geen centrale coördinator en hun vorm en gedrag komen voort uit de interactie van vele sociale (f)actoren en hun fysieke eigenschappen. Infrastructuren kennen daarnaast ook vaak een lange historie en een complexe omgeving. Het ontwerpen, realiseren en beheren van zulke evoluerende complexe systemen is niet eenvoudig. De genoemde infrastructuren worden echter door iedereen op dagelijkse basis gebruikt, waardoor de complexiteit niet altijd zichtbaar is.

Pas geleden werd ik gewezen op Agent-based Modelling (ABM).  Een methode die zou kunnen helpen in het begrijpen van en ingrijpen in complexe (infrastructuur)systemen.

Continue reading

Mean Time To Failure (MTTF)

Als we een vraagspecificatie opstellen volgens de methode Systems Engineering, dan worden er vaak eisen gesteld aan systemen in termen als Reliability, Availability, Maintainability en Safety (RAMS).

Ook is het mogelijk geen rekening te houden met de Time to repairm en slechts de Mean Time To Failure te vragen: de tijd die een systeem gemiddeld gebruikt tot het (eerste) moment van falen. Heel veel gegevens worden uit diverse databases en gespecialiseerde handboeken gehaald. Wie neemt er nog de tijd om van componenten deze tijd eens zelf proefondervindelijk te bepalen? Wel, sommige mensen doen dat en maken daar ook nog eens een illustratief én grappig filmpje van.

Sounds of System Breakdown

Het is vast en zeker niet bedoeld als ‘ode aan de System Breakdown Structure‘, maar daarom niet minder leuk om juist op deze plek te posten: de videoclip van Colour van de Ierse band  Sounds of System Breakdown

Ik moet zeggen dat ik de tekst en de clip niet helemaal bij elkaar vind passen, maar inhoudelijk heeft de clip zelfs nog wel enige overeenkomsten met het werk van een Systems Engineer… :-) Tja, een beetje googelen levert soms onverwachte grapjes op.

Continue reading