Homo Economicus bestaat niet

04/06/2013

Het idee van de homo economicus (quasi-Latijn voor “economische mens”) is een mensbeeld waarin de mens...

Weg met de eisenboom!

20/10/2011

Ik ben langzamerhand steeds meer tot de conclusie gekomen dat twee concepten van Systems Engineering zoals in de GWW sector worden gehanteerd enige aanpassing verdienen. Dit zijn de eisenboom en de objectenboom.

Nieuw ‘Handboek Specificeren’ van het CROW

07/09/2011

Het nieuwe Handboek Specificeren van het CROW is gereed. Helaas hebben we in Nederland alleen al binnen de GWW sector nu wel een erg ruim aanbod van ‘praktische handboeken en werkwijzen’… Veel wordt geleerd middels ‘best practices’, er wordt weinig gekeken naar de basis.