modellen

Discussie over MPG / MKI

02/03/2023

Er is een fundamentele discussie over aannames bij MPG/MKI berekeningen nodig: De Nationale Milieudatabase (NMD)...

Vogelzwermen: geen periodiek systeem, wel modelleerbaar

09/08/2011

Jarenlang hebben wetenschappers zich gebogen over het mysterie van vogels die in harmonieus bewegende zwermen vliegen. Nieuw onderzoek van theoretisch biologe prof. dr. Charlotte Hemelrijk van de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarin nieuwe inzichten gebracht. De vogelzwermen blijken te modelleren aan de hand van enkele simpele regels.