Deming, Systems Engineering en Verbeteren

Als je (jezelf) wilt verbeteren, dan is herhaling het sleutelwoord. Leren van fouten en nog een keer proberen. Net zo lang tot je er 10.000 uur aan hebt besteedt. Na zo veel uur heb je de kunst waarschijnlijk wel onder de knie. Die herhaling is de basis voor allerlei management- en technische methodieken: Deming, RISMAN, Six Sigma en SE. In deze post ga ik Deming en het V-model van Systems Engineering integreren. Mijn doel is om de ontwerpcyclus en verbetering duidelijker weer te geven.

Start van Leidraad Systems Engineering 3.0

Recentelijk is  de werkgroep Leidraad Systems Engineering 3.0 ingesteld. In deze werkgroep zijn Rijkswaterstaat, ProRail, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en NL Ingenieurs vertegenwoordigd. De werkgroep is in het leven geroepen om de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren te verwerken in een nieuwe versie van de Leidraad Systems Engineering, die versie 2 van de Leidraad zal vervangen. Deze ervaringen hebben geleid tot nieuwe inzichten die nog onvoldoende belicht zijn in de huidige Leidraad.

De vergeten kant van Systems Engineering

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in het netwerk van De Nieuwbouw (www.DeNieuwbouw.nl) beseffen in toenemende mate dat de juiste toepassing van Systems Engineering noodzakelijk is om de complexiteit in grote integrale contracten te beheersen. Vooral de Grond, Weg, en Waterbouw (GWW) sector is sinds enkele jaren zeer actief met het invoeren van Systems Engineering. Hoe kan het dat in de praktijk van grote projectorganisaties het toepassen van Systems Engineering toch niet het resultaat oplevert wat men voor ogen heeft?

ROA 2010 op basis van Systems Engineering

Witteveen+Bos gaat voor CROW de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) herschrijven. De ROA 2010 wordt in de geest van systems engineering opgesteld. De eerste versie van de nieuwe richtlijnen moet eind 2010 gereed zijn. De ROA vormen een handleiding bij het ontwerp van autosnelwegen en zijn een instrument ter bevordering van uniformiteit en continuïteit in het wegontwerp. De richtlijnen geven inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het ontwerp en geven tevens richting aan de te nemen beslissingen. In samenwerking met de afdeling Ontwerp van vervoers- en verkeersvoorzieningen van de TU Delft worden de bestaande richtlijnen volledig herzien. Op 13 november 2009 is de werkgroep geïnstalleerd. Een van de eerste besluiten is dat voor de nieuwe richtlijnen de naam ROA 2010 zal worden gehanteerd. De huidige afkorting NOA zal daarmee al weer komen te vervallen.